bil koks

bil koks
×bil kóks, -ià (hibr.) pron. indef. (3) žr. bile koks: Ne bil kokiu arkliu veši, ką aš galiu neštie LB132.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • koks nors — koks nors, kokia nors pron. indef. bet koks: Suprato, jog reikia ieškoti kokio nors darbo J.Bil. Išėjo į mišką, norėdama sutikti kokį nors žmogų LTR …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koks — koks, ià pron. (3), koks, ia (1), kõks, ià (4) K; R, koksaĩ K; SD73, R 1. inter. tiesioginiuose ir netiesioginiuose klausimuose: Kõks oras? K. Kokiam̃ krašte jis gyvena? Rs. Su kokiu arkliu atvažiavo? Klvr. Kokiẽ gi (kas gi) čianai eina? Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apleisti — tr. 1. SD434 neprižiūrėti, netvarkyti, užleisti: Sodas buvo apleistas ir labai apžėlęs krūmais rš. Kai tėvas valdė, tai ūkė buvo apleista Krok. Kas gi te augs – taip žemė apleista! Vb. Kapai gražūs, tik biškį apleistūs Antš. Buta apleista, laukai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tamsumas — tamsùmas sm. (2) K, Rtr, Š, DŽ, tamsumas (1) Dk; R, MŽ, I, N, M, L, LL15 1. NdŽ, KŽ, Vdk, Kair, Grv → tamsus 1: Tai tamsùmas nakties! LKT159(Škt). Tamsumėlis – nors į akį durk! Pšl. Ė nakties tamsumẽlis! Dglš. Tamsumai, tamsumai naktelių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vis tiek — 2 vis tiek prt., vìs tiek vis dėlto, šiaip ar taip: Vis tiek svetimai gardžiau [valgyti] kaip namie Aln. Nu jau vìs tiek mamai galėjo ben kokį kambarelį nupirkti Žeml. Bet ka sudegs, iškada vis tiek – su javais, su viskuo Nv. Algos nedidelės, o …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bilsčius — bil̃sčius sm. (2) bildesys, triukšmas, barnis: Bil̃sčių bekeldamas, krėslui kojas išlaužė Rs. Vakar čia buvo didis bil̃sčius, t. y. bildesys J. Pakėlė bil̃sčių, negali miegoti Lkš. Per šventes pas mus pašokys ar koks kitas bil̃sčius bus Jd.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bilsmas — bil̃smas sm. (4), bìlsmas bildesys, dundesys, trenksmas: Koks bilsmas per naktį J. Pergalės bìlsmas BŽ105. Briedis, medžiotojų bilsmo išgąsdintas, žarsto par laukus S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • toks — toks, ià ( ì Krtn) pron. demons. (3) DŽ, NdŽ, toks, ia ( i) (1) NdŽ, Kbr, tõks, ià ( ì) (4) K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Slm, Kp; H, R, MŽ, Sut, LL251, RtŽ, L, M, toksaĩ DP9, K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DūnŽ, toksai; PK171, SD330,367, SD1180, R, MŽ, Sut, N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”